giải trí-NTK Việt đăng bài ẩn ý giữa drama bộ 3 Hoàng Thuỳ - Dược sĩ Tiến - Hương Giang: 'Bớt đóng vai nạn nhân lại'