giá xăng tăng-Không ngoài dự đoán, giá xăng tiếp tục tăng