Giá xăng dầu-Thêm loạt ông lớn xăng dầu vi phạm quy định Quỹ bình ổn