đi khám bệnh bị lũ cuốn-Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau khi đi khám bệnh về