cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh-Cảnh cáo ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh