bão Noru đổ bộ vào miền Trung-Thủ tướng tiếp tục ra công điện yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4