Aston Martin DB11 V8-Aston Martin DB11 V8 ra mắt Đông Nam Á, giá 465.000 USD