Aston Martin DB11-Aston Martin DB11 hơn 15 tỷ màu sơn xám China Grey về Việt Nam