áp thấp nhiệt đới-Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, hướng vào Vịnh Bắc Bộ

Xem thêm