Hướng dẫn bổ sung tính năng cuộn chuột đổi tab trên trình duyệt Chrome

24/06/2020 07:00:00

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mang tính năng lăn chuột để chuyển tab lên Chrome nếu như bạn muốn dùng tính năng này nhưng không muốn chuyển thành người dùng Firefox.

Bước 1: Đầu tiên, các bạn cần tải ứng dụng miễn phí AutoHotkey tại đây. Sau đó chọn Download AutoHotkey Installer để tải về.

Bước 2: Sau khi tải về, bạn mở file AutoHotkey_1.1.32.00_Setup.exe để tiến hành cài đặt.


Tiếp theo, cửa sổ cài đặt hiện lên thì bạn chọn Express Installation để cài vào ổ C. Nếu muốn cài ổ khác thì bạn chọn Custom Installation.


Khi cửa sổ này hiện lên tức là bạn đã cài xong, bây giờ bạn hãy tắt cửa sổ này đi và thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bạn nhấp chuột phải và desktop và chọn New rồi chọn Text Document để tạo một Notepad.

Bước 4: Tiếp theo, bạn copy paste dòng sau đây vào Notepad.

; Mouse Wheel Tab Scroll 4 Chrome
; -------------------------------
; Scroll though Chrome tabs with your mouse wheel when hovering over the tab bar.
; If the Chrome window is inactive when starting to scroll, it will be activated.
#NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
#Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
#SingleInstance force ; Determines whether a script is allowed to run again when it is already running.
#UseHook Off ; Using the keyboard hook is usually preferred for hotkeys - but here we only need the mouse hook.
#InstallMouseHook
#MaxHotkeysPerInterval 1000 ; Avoids warning messages for high speed wheel users.
SendMode Input ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
Menu, Tray, Tip, Mousewheel Tab Scroll for Chrome (1.0.4)
WheelUp::
WheelDown::
MouseGetPos,, ypos, id
WinGetClass, class, ahk_id %id%
If (ypos < 45 and (InStr(class,"Chrome_WidgetWin") or InStr(class, "MozillaWindowClass") or InStr(class, "ApplicationFrameWindow")))
{
IfWinNotActive ahk_id %id%
WinActivate ahk_id %id%
If A_ThisHotkey = WheelUp
Send ^+{Tab}
Else
Send ^{Tab}
}
Else
{
If A_ThisHotkey = WheelUp
Send {WheelUp}
Else
Send {WheelDown}
}
Return

Bước 5: Tiếp theo, bạn chọn File rồi chọn Save as. Ở mục File name, bạn đặt tên bất kỳ với đuôi là .ahk. Ví dụ, test.ahk. Ở mục Save as type, bạn chọn All Files rồi chọn Save.


Bước 6: Cuối cùng, bạn nhấn đúp mở file test.ahk hoặc bất cứ tên file nào mà bạn vừa lưu ở trên. Bây giờ, mỗi khi bạn lia chuột lên thanh title của Chrome và lăn chuột giữa, các tab sẽ chuyển sang trái hoặc phải tùy theo cách lăn của bạn.

Nếu bạn muốn tắt tính năng này đi, chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng H (AutoHotkey) trên thanh Taskbar rồi chọn Exit là được.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)